1967

Recently added

How I Spent My Summer Vacation คนมหากาฬระอุ
7.1

How I Spent My Summer Vacation คนมหากาฬระอุ

อาชีพอาชญากรที่ถูกจับโดยทางการเม็กซิกันถูกขังอยู่ในคุกที่ยากลำบากซึ่งเขาเรียนรู้ที่จะอยู่รอดได้ด้วยความช่วยเหลือของเด็กหนุ่ม