Vinca Cox

Recently added

Dredd เดร็ด คนหน้ากากทมิฬ
7.1

Dredd เดร็ด คนหน้ากากทมิฬ

หลังอารยธรรมโลกล่มสลาย อเมริกา อดีตประเทศมหาอำนาจเหลือเมืองเพียงแห่งเดียว คือ เมกาซิตีวัน ...
Chappie จักรกลเปลี่ยนโลก
6.8

Chappie จักรกลเปลี่ยนโลก

ฝากผลงานเอาไว้อย่างดีเยี่ยมกับ District 9 และ Elysium นีล บล็อมแคมป์ กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์แอคชั่น-ไซไฟ-ทริลเลอร์ ...