Sammo Hung

Recently added

Encounter of the Spooky Kind อำให้ดี ผีชิดซ้าย
7

Encounter of the Spooky Kind อำให้ดี ผีชิดซ้าย

จางต๋าตั่น (หงจินเป่า) ข้ารับใช้ของเศรษฐีถานที่ซื่อสัตย์กับท่านเศรษฐีมานาน โดยหารู้ไม่ว่าเมียตัวเองเป็นชู้กับท่านเศรษฐีครับ ...