Meera Menon

Recently added

Equity เล่ห์ลึก หุ้น เงินตรา
5.5

Equity เล่ห์ลึก หุ้น เงินตรา

เรื่องราวของเงิน ความเสี่ยงในหุ้น และการคอรัปชั่น การลงทุนอาวุโสนายธนาคารนาโอมิบิชอป ถูกคุกคามโดยเรื่องอื้อฉาวทางการเงิน ...