Martin Scorsese

Recently added

Gangs of New York จอมคนเมืองอหังการ์
7.5

Gangs of New York จอมคนเมืองอหังการ์

ปี 1846 การนองเลือดของการปะทะกำลังกัน ระหว่างแก๊ง เดอะ เนทิวิสต์ ของชาวอเมริกันพื้นเมือง นำโดย วิลเลี่ยม คัตติ้ง หรือที่รู้จักกันในนาม บิล เดอะ ...