Jordana Lieberman

Recently added

Dawn of the Dead รุ่งอรุณแห่งความตาย
7.3

Dawn of the Dead รุ่งอรุณแห่งความตาย

ทำไมมันถึงได้เริ่มต้นขึ้น… มันเริ่มต้นขึ้นที่ไหน… ไม่มีใครรู้… ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่ามันเริ่มต้นขึ้นอย่างไร ...
It โผล่จากนรก
7.3

It โผล่จากนรก

ภายหลังจากการล่องหนไปอย่างลึกลับของเหล่าเด็กๆใน “เดอร์ปรี่” (Derry) เมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง เหล่าเด็กๆ 7 ...