Jon Cassar

Recently added

24 Redemption รีเด็มพ์ชั่น ปฏิบัติการพิเศษ 24 ชม.วันอันตราย
7.4

24 Redemption รีเด็มพ์ชั่น ปฏิบัติการพิเศษ 24 ชม.วันอันตราย

หลังจากเหตุการณ์ในซีรีย์ที่ 6 ได้จบลงไปแล้ว 18 เดือน Jack Bauer อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย (CTU) ...