James M. Churchman

Recently added

First Man มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์
7.3

First Man มนุษย์คนแรกบนดวงจันทร์

ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวภารกิจของนาซ่าในการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ โดยเน้นเล่าเรื่องนีล อาร์มสตรอง ในช่วงระหว่างปี 1961-1969 ...