Hamish Gough

Recently added

Adrift รักเธอฝ่าเฮอร์ริเคน
6.6

Adrift รักเธอฝ่าเฮอร์ริเคน

 คือภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของคู่รักนักเดินเรือ แทมี่ โอลด์แฮม แอชดราฟต์ และ ริชาร์ด ชาร์ป ที่ต้องล่องเรือข้ามมหาสมุทร ...