Brenda Lopez

Recently added

Cellular สัญญาณเป็น สัญญาณตาย
6.5

Cellular สัญญาณเป็น สัญญาณตาย

ถ้าคุณได้รับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้า พร้อมกับเสียงปลายสายที่ร้องขอให้คุณช่วยชีวิตเธอ คุณจะวางสายทันที โดยคิดว่าเป็นพวกเล่นตลกหรือเปล่า? ...