Brad Martin

Recently added

๊ืUnderworld สงครามโค่นพันธุ์อสูร 2 : อีโวลูชั่น
6.7

๊ืUnderworld สงครามโค่นพันธุ์อสูร 2 : อีโวลูชั่น

หลังจากการตายของ เหล่าผู้นำ แวมไพร์และมนุษย์หมาป่า จากภาคแรก เซลีน [เคท เบคินเซล] และไมเคิล [สก๊อด สปีดแมน] คนรักของเธอ ...
Underworld สงครามโค่นพันธุ์อสูร 1
7

Underworld สงครามโค่นพันธุ์อสูร 1

เนื้อเรื่อง เกี่ยวกับ เซลีน (เคต เบ็กคินเซล) แวมไพร์ ที่มีตำแหน่ง เป็นผู้ ท้าความตาย ตามล่าพวก ไลแคน เธอพบว่า เธอสนใจ ในมนุษย์ ที่ชื่อ ไมเคิล ...