Alex Oakley

Recently added

Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก
7.9

Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก

หนังเล่าถึงโลกมุนษย์ใน 20 ปีข้างหน้า(คศ.2027) โดยก่อนหน้านั้นเกิด โรคระบาดทำให้มนุษย์เป็นหมัน จนไม่สามารถมีลูกและเพิ่มจำนวนประชากรในโลกได้ ...
Charlie’s Angels 3 นางฟ้าชาร์ลี 3
4.9

Charlie’s Angels 3 นางฟ้าชาร์ลี 3

Charlie’s Angels นางฟ้าชาร์ลีจะสานต่อมาจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งในซีรี่ย์ตั้งแต่ปี 1976 – 1981 รวมถึงภาพยนตร์ในปี 2000 และ 2003 ...