Tom Gallop

Recently added

The Bourne Supremacy สุดยอดเกมล่าจารชน
7.7

The Bourne Supremacy สุดยอดเกมล่าจารชน

สองปีที่แล้ว เจสัน บอร์น คิดว่าเขาสามารถหนีจากอดีตของเขาได้แล้ว แต่บัดนี้ อดีตของเขากำลังกลับมา..บอร์น และ มารี ยังคงใช้ชีวิต ...