Takeshi Kitano

Recently added

Johnny Mnemonic เร็วผ่านรก
5.6

Johnny Mnemonic เร็วผ่านรก

ในโลกอนาคตทศวรรษที่ยี่สิบของศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งมีคุณค่าและราคา จอห์นนี (คีอานู รีฟ) มีอาชีพเป็นผู้ส่งสารแห่งโลกคอมพิวเตอร์ ...
Ghost in the Shell โกสต์ อิน เดอะ เชลล์
6.3

Ghost in the Shell โกสต์ อิน เดอะ เชลล์

การ์ตูนที่กลายมาเป็นภาพยนตร์ โดยผลงานการกำกับของ รูเพิร์ต แซนเดอร์ส (Rupert Sanders) ที่นำแสดงโดย สการ์เลตต์ โจแฮนสัน ...