Sririta Jensen

Recently added

999-9999 ต่อติดตาย
5.1

999-9999 ต่อติดตาย

เรื่องราวการตายปริศนาของเด็กนักเรียนที่เชียงใหม่ ซึ่งหลังจากนั้นข่าวนี้ได้แพร่สะพัดมาถึงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นชื่อ Dare Devil Club ...