Sarah Polley

Recently added

Dawn of the Dead รุ่งอรุณแห่งความตาย
7.3

Dawn of the Dead รุ่งอรุณแห่งความตาย

ทำไมมันถึงได้เริ่มต้นขึ้น… มันเริ่มต้นขึ้นที่ไหน… ไม่มีใครรู้… ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่ามันเริ่มต้นขึ้นอย่างไร ...