Sam Claflin

Recently added

Adrift รักเธอฝ่าเฮอร์ริเคน
6.6

Adrift รักเธอฝ่าเฮอร์ริเคน

 คือภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของคู่รักนักเดินเรือ แทมี่ โอลด์แฮม แอชดราฟต์ และ ริชาร์ด ชาร์ป ที่ต้องล่องเรือข้ามมหาสมุทร ...
Charlie’s Angels 3 นางฟ้าชาร์ลี 3
4.9

Charlie’s Angels 3 นางฟ้าชาร์ลี 3

Charlie’s Angels นางฟ้าชาร์ลีจะสานต่อมาจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งในซีรี่ย์ตั้งแต่ปี 1976 – 1981 รวมถึงภาพยนตร์ในปี 2000 และ 2003 ...