Reese Hartwig

Recently added

Earth to Echo เอคโค่ เพื่อนจักรกลสู้ทะลุจักรวาล
5.7

Earth to Echo เอคโค่ เพื่อนจักรกลสู้ทะลุจักรวาล

หลังจากได้รับข้อความที่เข้ารหัสลับชุดหนึ่งแล้ว เด็กกลุ่มหนึ่งก็ได้เริ่มต้นการผจญภัยกับมนุษย์ต่างดาวที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา