Patrick Stewart

Recently added

Lifeforce ดูดเปลี่ยนชีพ
6.1

Lifeforce ดูดเปลี่ยนชีพ

สร้างจากนิยายแนวไซไฟของ Colin Wilson เนื้อเรื่องว่าด้วยอนาคตที่มนุษย์ส่งยานอวกาศออกไปสำรวจดาวหางฮัลเล่ย์ และปรากฏว่าภายในดาวหาง ...
Charlie’s Angels 3 นางฟ้าชาร์ลี 3
4.9

Charlie’s Angels 3 นางฟ้าชาร์ลี 3

Charlie’s Angels นางฟ้าชาร์ลีจะสานต่อมาจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งในซีรี่ย์ตั้งแต่ปี 1976 – 1981 รวมถึงภาพยนตร์ในปี 2000 และ 2003 ...