Nopachai Chaiyanam

Recently added

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 : ยุทธนาวี
6.1

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 : ยุทธนาวี

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พระเจ้านันทบุเรงแห่งพม่าเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงว่า ...
Homestay โฮมสเตย์
7.1

Homestay โฮมสเตย์

ผู้ชายท่าทางลึกลับที่เรียกตัวเองว่า ผู้คุม (นพชัย ชัยนาม) บอกผม ...
Headshot ฝนตกขึ้นฟ้า
6.1

Headshot ฝนตกขึ้นฟ้า

ตุล (นพชัย ชัยนาม) เป็นอดีตนายตำรวจหนุ่มมือสะอาด อนาคตไกล แต่วันหนึ่งเขาถูกบังคับให้ทิ้งคดียาเสพติด คดีใหญ่ที่สุดคดีหนึ่ง เพราะจำเลยในคดีนั้น ...
องคุลิมาล
6.6

องคุลิมาล

ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว อหิงสกะ (นพชัย ชัยนาม) ได้ถือกำเนิดขึ้นในวรรณะพราหมณ์ ...