Nancy Paul

Recently added

Lifeforce ดูดเปลี่ยนชีพ
6.1

Lifeforce ดูดเปลี่ยนชีพ

สร้างจากนิยายแนวไซไฟของ Colin Wilson เนื้อเรื่องว่าด้วยอนาคตที่มนุษย์ส่งยานอวกาศออกไปสำรวจดาวหางฮัลเล่ย์ และปรากฏว่าภายในดาวหาง ...