Motoki Fukami

Recently added

Cafe Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น
6.8

Cafe Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

เรื่องราวในร้านกาแฟเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดา เพราะที่นี่จะมีที่นั่งพิเศษที่คุณจะสามารถย้อนเวลาได้ แต่มีกฎอยู่ 5 ข้อคือ 1. เมื่อกลับอดีตแล้ว ...
เรียกเขาว่าอีกา 3
5.7

เรียกเขาว่าอีกา 3

โรงเรียนซุซุรันหลังจากผ่านเหตุการณ์ภาค Crow Zero 2 ไปประมาณหนึ่งปี และเป็นช่วงประมาณครึ่งปีก่อน โบยะ ฮารุมิจิ จะมาเข้าเรียนช่วงกลางเทอม ...