Lin Yun

Recently added

Genghis Khan เจงกิสข่าน
3.7

Genghis Khan เจงกิสข่าน

Temüjin และ Börte ทั้งสองมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งตั้งแต่วัยเด็ก แต่ข่าวการตายของพ่อ Temüjin ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องจบลง Temüjin ...
ไซอิ๋ว 2017 คนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่
5.4

ไซอิ๋ว 2017 คนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตอนต่อของเรื่องราวจาก Journey to the West – Conquering the Demons หลังจากสังหารแม่นางต้วนในภาคที่แล้ว ...