Kyôsuke Yabe

Recently added

The Crows Zero 1 เรียกเขาว่า อีกา 1
7

The Crows Zero 1 เรียกเขาว่า อีกา 1

โรงเรียนมัธยมปลายชาย ซูซูรัน หรือมีชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า “โรงเรียนของ บรรดาอีกา” ซูซูรัน คือโรงเรียนไม่ประสบความสำเร็จที่สุด ...
เรียกเขาว่าอีกา 3
5.7

เรียกเขาว่าอีกา 3

โรงเรียนซุซุรันหลังจากผ่านเหตุการณ์ภาค Crow Zero 2 ไปประมาณหนึ่งปี และเป็นช่วงประมาณครึ่งปีก่อน โบยะ ฮารุมิจิ จะมาเข้าเรียนช่วงกลางเทอม ...