Kentaro Ito

Recently added

Cafe Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น
6.8

Cafe Funiculi Funicula เพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่น

เรื่องราวในร้านกาแฟเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดา เพราะที่นี่จะมีที่นั่งพิเศษที่คุณจะสามารถย้อนเวลาได้ แต่มีกฎอยู่ 5 ข้อคือ 1. เมื่อกลับอดีตแล้ว ...