Ken Page

Recently added

Dreamgirls ดรีมเกิร์ลส
6.5

Dreamgirls ดรีมเกิร์ลส

ดรีมเกิร์ลสDreamgirls เป็น Musical Film ย้อนยุค เรื่องราวของการแหวกฟ้าคว้าดาวในวงการเพลงช่วงปลายยุค ’60 ต่อต้นยุค ’70 ...