Julie Dretzin

Recently added

Goodbye World หายนะวันลาโลก
5.4

Goodbye World หายนะวันลาโลก

เริ่มต้นด้วยเจมส์สวดอ้างเฮนรี่เดวิด ธ อโรหลังจากที่เขากล่าวว่าเขาเห็นการล่มสลายทางสังคมที่กำลังจะมาถึงและย้าย ...