Joey King

Recently added

เดอะ คอนเจอริ่ง คนเรียกผี 1
7.5

เดอะ คอนเจอริ่ง คนเรียกผี 1

ก่อนเหตุการณ์สยองขวัญที่อมิตี้วิลล์ มีเรื่องราวที่เฮี้ยนยิ่งกว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านชื่อแฮร์ริสวิลล์ สร้างจากเรื่องจริง “The ...