Jiro Wang

Recently added

Foolish Plan แผนคนโง่ล่าอัจฉริยะ
5

Foolish Plan แผนคนโง่ล่าอัจฉริยะ

ฉู่สง ตั้งเงื่อนไขให้ อันหนิง พี่สาวของ อันจิ้ง ไปเอากระจกหงจากลูกศิษย์หล่อนไจ่ไจ๋ แล้วจึงจะล้างหนี้ให้! แต่เรื่องราวกลับตาลปัตรเมื่อ ฉู่สง ...