Itsuji Itao

Recently added

Our Departures จะรักใครอย่าให้หัวใจต้องดีเลย์
7.1

Our Departures จะรักใครอย่าให้หัวใจต้องดีเลย์

“แคลวิน” ทำงานเป็นดูแลสัมภาระที่สนามบิน แต่ด้วยความเป็นคนขี้กังวล เขาจึงได้ไปเข้ากลุ่มบำบัดให้กำลังใจผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิต ...