Ian Tracey

Recently added

A Score to Settle ปิดบัญชีแค้น
4.7

A Score to Settle ปิดบัญชีแค้น

อดีตแพะรับบาปขององค์กรอาชญากรรมท้องถิ่น หลังติดคุก 22 ปี สาบานว่าจะออกไปล้างแค้นเจ้านาย สิ่งเดียวที่เบี่ยงเบนแผนการของเค้าได้คือ ...