Heen Sasithorn

Recently added

แสงกระสือ
6.4

แสงกระสือ

เด็กสาวแรกรุ่นในหมู่บ้านอันห่างไกลค้นพบว่า แท้จริงแล้วเธอไม่ใช่มนุษย์เหมือนคนอื่น แต่สืบเชื้อสายมาจาก ...
ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน
6.6

ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน

พุทธศักราช 2505 การที่สาวอุดมการณ์สูงอย่าง กุลสตรี (พรหมพร ยูวะเวส) ถูกส่งตัวมาประจำที่กองเรือตรวจอากาศ ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ...