Haruka Kuroda

Recently added

Life สายพันธุ์มฤตยู
6.6

Life สายพันธุ์มฤตยู

LIFE บอกเล่าเรื่องราวของลูกเรือ 6 คน ของสถานีอวกาศนานาชาติที่อยู่ในจุดเปลี่ยนของ “การค้นพบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์” ...