Conrad Bergschneider

Recently added

In the Mouth of Madness ผีสมองคน
7.1

In the Mouth of Madness ผีสมองคน

นักวิจัยด้านประกันภัยเริ่มค้นพบว่าผลกระทบที่หนังสือของนักเขียนสยองขวัญมีต่อแฟน ๆ ของเขานั้นเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ