Clive Owen

Recently added

Killer Elite สามโหดโคตรพันธุ์ดุ
6.4

Killer Elite สามโหดโคตรพันธุ์ดุ

นักสืบอังกฤษที่ทำคดีกลุ่มนักฆ่ารับจ้างเลือดเย็นที่ออกอาละวาดระหว่างปี 1977-1990 ทั้ง 3 มือปืนขนานนามตัวเองว่า เดอะ คลีนิค ...
Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก
7.9

Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก

หนังเล่าถึงโลกมุนษย์ใน 20 ปีข้างหน้า(คศ.2027) โดยก่อนหน้านั้นเกิด โรคระบาดทำให้มนุษย์เป็นหมัน จนไม่สามารถมีลูกและเพิ่มจำนวนประชากรในโลกได้ ...
Anon แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต
6.1

Anon แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต

เรื่องราวในโลกอนาคต มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการฝังคอมพิวเตอร์ชื่อว่า The Mind’s Eye ที่จะบันทึกทุกกิจกรรมในชีวิตของพวกเขา ...