Claire Bloom

Recently added

Daylight ผ่านรกใต้โลก
5.9

Daylight ผ่านรกใต้โลก

การระเบิดทำให้อุโมงค์ปิด และผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับไฟและแก๊ซพิษ ความหวังของพวกเขาขึ้นอยู่กับ คิท ลาทูร่า (ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน) ...