Choi Seung-hyun

Recently added

71 Into The Fire สมรภูมิไฟล้างแผ่นดิน
7.3

71 Into The Fire สมรภูมิไฟล้างแผ่นดิน

สร้างจากเรื่องจริงจากหน้าประวัติศาสตร์เกาหลี เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสิงหาคม 2493 เกี่ยวกับการต่อสู้ในสงครามเกาหลีที่กุมชะตากรรมของเกาหลีใต้ ...