Bill Camp

Recently added

Joker โจ๊กเกอร์
8.4

Joker โจ๊กเกอร์

เรื่องราวชีวิตในช่วงตกต่ำของจอมวายร้ายจิตป่วง ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่ไม่เคยมีใครกล่าวถึงมาก่อนบนจอยักษ์ และภาพยนตร์จะพาคุณไปรู้จักกับ ...
Dark Waters พลิกน้ำเน่าคดีฉาวโลก
7.6

Dark Waters พลิกน้ำเน่าคดีฉาวโลก

ว่าด้วยเรื่องราวปัญหาขยะเคมีที่มาฝังบนเขาของบริษัทดูปองท์ ก่อนสารเคมีจะไหลไปตามแม่น้ำโอไฮโอและมีผลต่อประชาชนตาดำๆ ใน West Virginia ...