Apasiri Nitibhon

Recently added

ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ
7.2

ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

ภาพยนตร์โรแมนติกพอสมควร ลำดับใหม่ปิดท้ายปีของ GDH เรื่องราวของการจัดบ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ทำให้เธอต้องเก็บบางสิ่งทิ้งบางอย่าง และเอาไปคืนบางคน
ดิว ไปด้วยกันนะ
6.7

ดิว ไปด้วยกันนะ

หลังจากล้มเหลวจากการทำธุรกิจส่วนตัว “ภพ” ชายอายุ 37 ปี จำเป็นต้องย้ายกลับไปที่บ้านเกิดของเขาที่ ‘ปางน้อย’ กับ “อร” ...