Alan Tam

Recently added

The Fortune Code เกิดมาใหญ่ก็ต้องใหญ่
6

The Fortune Code เกิดมาใหญ่ก็ต้องใหญ่

เรื่องราวในยุคที่จีนต้องตกอยู่ในอำนาจของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ประชาชนในชาติต่างอยู่ในสภาวะอกสั่นขวัญแขวน ...
ใหญ่สั่งมาเกิด
6.9

ใหญ่สั่งมาเกิด

นักล่าขุมทรัพย์จอมผจญภัยที่มีนามว่าแจ็คกี้ เจ้าของฉายาเหยี่ยวเอเชีย แจ็คกี้ได้ช่วยท่านดยุคค้นหาอาวุธเทพเจ้า ซึ่งในการค้นหาครั้งล่าสุด ...